Workstation HP

Máy trạm Workstation Dell, HP, Lenovo chính hãng được sử dụng bởi các lập trình viên, đồ hoạ, nhà thiết kế trò chơi