CLOUD SERVER ẢO CẤU HÌNH CỐ ĐỊNH (THẤP)

+
 

CLOUD SERVER ẢO CẤU HÌNH CỐ ĐỊNH (THẤP)

 

 

BẢNG GIÁ CLOUD SERVER (CẤU HÌNH CỐ ĐỊNH)

OPERATING SYSTEM

VCPUS

MEMORY

DISK

DATA TRANSFER

PEAK BANDWIDTH

PRICING/MO

Linux.

2

0.5GB

40GB ESSD

1TB

30Mbps

83,000 VNĐ

2

1GB

50GB ESSD

2TB

30Mbps

107,000 VNĐ

2

2GB

60GB ESSD

3TB

30Mbps

213,000 VNĐ

2

4GB

100GB ESSD

4TB

30Mbps

450,000 VNĐ

4

16GB

400GB ESSD

6TB

30Mbps

1,659,000 VNĐ

Windows

2

2GB

60GB ESSD

3TB

30Mbps

450,000 VNĐ

2

2GB

80GB ESSD

3.5TB

30Mbps

660,000 VNĐ

2

4GB

100GB ESSD

4TB

30Mbps

900,000 VNĐ

2

8GB

200GB ESSD

5TB

30Mbps

1,540,000 VNĐ

4

16GB

400GB ESSD

6TB

30Mbps

2,600,000 VNĐ