CLOUD LƯU TRỮ

+

CLOUD LƯU TRỮ

 

 

BẢNG GIÁ CLOUD LƯU TRỮ

DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

GIÁ TIỀN (VNĐ) / 1 THÁNG

100 GB

40,000 VNĐ

200 GB

80,000 VNĐ

500 GB

200,000 VNĐ

1000  GB

400, 000 VNĐ