Xây dựng cấu hình

1. CPU
2. Fan CPU
3. Mainboard
4. Ram PC
5. Ổ cứng
6. Card đồ họa VGA
7. Nguồn PC
8. DVD-W/R
9. Thùng máy tính case
10. Bàn phím/ Chuột
Chi phí dự tính: