Xây dựng cấu hình

1. CPU
2. Mainboard
3. Ram PC
4. Card đồ họa (VGA)
5. Thùng máy tính case
6. DVD-W/R
7. Fan CPU
8. HDD
9. Ổ cứng SSD
10. Nguồn PSU cho máy tính
Chi phí dự tính: