CLOUD ALIBABA

+
 

CLOUD SERVER ẢO CẤU HÌNH CỐ ĐỊNH (THẤP)

 

 

BẢNG GIÁ CLOUD SERVER (CẤU HÌNH CỐ ĐỊNH)

OPERATING SYSTEM

VCPUS

MEMORY

DISK

DATA TRANSFER

PEAK BANDWIDTH

PRICING/MO

Linux.

2

0.5GB

40GB ESSD

1TB

30Mbps

83,000 VNĐ

2

1GB

50GB ESSD

2TB

30Mbps

107,000 VNĐ

2

2GB

60GB ESSD

3TB

30Mbps

213,000 VNĐ

2

4GB

100GB ESSD

4TB

30Mbps

450,000 VNĐ

4

16GB

400GB ESSD

6TB

30Mbps

1,659,000 VNĐ

Windows

2

2GB

60GB ESSD

3TB

30Mbps

450,000 VNĐ

2

2GB

80GB ESSD

3.5TB

30Mbps

660,000 VNĐ

2

4GB

100GB ESSD

4TB

30Mbps

900,000 VNĐ

2

8GB

200GB ESSD

5TB

30Mbps

1,540,000 VNĐ

4

16GB

400GB ESSD

6TB

30Mbps

2,600,000 VNĐ

 

 

+
+

BẢNG GIÁ CLOUD SERVER (CẤU HÌNH THEO YÊU CẦU)

OPERATING SYSTEM

INSTANCE TYPE

CPU ( CORE)

RAM

MONTHLY SUBSCRIPTION

 

General purpose instance ecs.g5.large

2

8

1,340,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.xlarge

4

16

2,690,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.2xlarge

8

32

5,390,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.3xlarge

12

48

8,080,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.4xlarge

16

64

10,780,000 VNĐ

Linux

General purpose instance ecs.g5.6xlarge

24

96

16,170,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.8xlarge

32

128

21,570,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.16xlarge

64

256

43,140,000 VNĐ

 

Network enhanced instance ecs.g5ne.large

2

8

1,640,000 VNĐ

 

Network enhanced instance ecs.g5ne.large

4

16

3,290,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.large

2

8

2,940,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.xlarge

4

16

5,880,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.2xlarge

8

32

11,770,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.3xlarge

12

48

17,660,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.4xlarge

16

64

23,550,000 VNĐ

Windows

General purpose instance ecs.g5.6xlarge

24

96

35,330,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.8xlarge

32

128

47,110,000 VNĐ

 

General purpose instance ecs.g5.16xlarge

64

256

94,220,000 VNĐ

 

Network enhanced instance ecs.g5ne.large

2

8

3,590,000 VNĐ

 

Network enhanced instance ecs.g5ne.xlarge

4

16

7,190,000 VNĐ

 

+
+
 

CLOUD LƯU TRỮ

 

 

BẢNG GIÁ CLOUD LƯU TRỮ

DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

GIÁ TIỀN (VNĐ) / 1 THÁNG

100 GB

40,000 VNĐ

200 GB

80,000 VNĐ

500 GB

200,000 VNĐ

1000  GB

400, 000 VNĐ

 

CLOUD FILE STORAGE NAS

 

BẢNG GIÁ CLOUD FILE STORAGE NAS

DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

GIÁ TIỀN (VNĐ) / 1 THÁNG

100 GB

200,000 VNĐ

200 GB

400,000 VNĐ

500 GB

600,000 VNĐ

1000  GB

120, 000 VNĐ

 

DỊCH VỤ TIN NHẮN SMS

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIN NHẮN SMS

SỐ SMS ĐƯỢC GỬI TRONG 3 THÁNG TẠI VIỆT NAM

GIÁ TIỀN (VNĐ)

1,000

2,370,000 VNĐ

10,000

21,390,000 VNĐ

50,000

95,080,000 VNĐ

100,000

178,270,000 VNĐ

200,000

332,780,000 VNĐ

 

DỊCH VỤ GỬI EMAIL QUẢNG CÁO

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GỬI EMAIL QUẢNG CÁO

SỐ EMAIL ĐƯỢC GỬI TRONG 6 THÁNG 

GIÁ TIỀN (VNĐ)

10,000

124,000 VNĐ

50,000

300,000 VNĐ

500,000

2,890,000 VNĐ

1,000,000

5,480,000 VNĐ

5,000,000

26,700,000 VNĐ