CLOUD FILE STORAGE NAS

+

CLOUD FILE STORAGE NAS

 

BẢNG GIÁ CLOUD FILE STORAGE NAS

DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

GIÁ TIỀN (VNĐ) / 1 THÁNG

100 GB

200,000 VNĐ

200 GB

400,000 VNĐ

500 GB

600,000 VNĐ

1000  GB

120, 000 VNĐ