Thiết bị trình chiếu Sony

Thiết bị trình chiếu
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, Từ 8h30 - 17h30