DỊCH VỤ GỬI EMAIL QUẢNG CÁO

+
 

DỊCH VỤ GỬI EMAIL QUẢNG CÁO

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GỬI EMAIL QUẢNG CÁO

SỐ EMAIL ĐƯỢC GỬI TRONG 6 THÁNG 

GIÁ TIỀN (VNĐ)

10,000

124,000 VNĐ

50,000

300,000 VNĐ

500,000

2,890,000 VNĐ

1,000,000

5,480,000 VNĐ

5,000,000

26,700,000 VNĐ