Vi tính Nguyên Kim tiếp tục là Authorized Retailer DELL năm 2019

Vi tính Nguyên Kim là đối tác uy tín của nhiều hãng công nghệ nổi tiếng trong phân phối bán lẻ. Được thành lập và phát triển với 15 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT. Nguyên Kim cung cấp sản phẩm chính hãng và các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp.

Authorized Retailer DELL Viet Nam

Vừa qua, đại diện hãng DELL tiếp tục công nhận vi tính Nguyên Kim là đại lý, nhà bán lẻ ủy quyền ( Authorized Retailer DELL ) đối với các sản phẩm chính hãng DELL. Điều này khẳng định thêm vị trí Nguyên Kim là đối tác quan trọng của hãng trong tương lai. Nguyên Kim có thể đáp ứng các nhu cầu liên quan đến sản phẩm cũng như giải pháp doanh nghiệp cần. 

Đánh giá
No